Stratford-upon-Avon

Stratford-on-Avon,Streetlight,Street Light,Lamp Standard

A Lamp Standard