Swiss Flora

Flowers,Trollius europaeus

Trollius europaeus